Jdi na obsah Jdi na menu

Společnost Energetika s.r.o. Jaroměř byla založena dne 3. 6. 1998 za účelem správy majetku tepelného hospodářství města Jaroměře. Jejím zakladatelem a současně i jediným společníkem je město Jaroměř. Společnost realizuje svou činnost v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmíwwwmotiv26.jpgnkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a zákona č. 458/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Výrobu a distribuci tepla zajišťuje společnost na základě Rozhodnutí o udělení licence Energetickým regulačním úřadem a dále pak v intencích vydané koncesní listiny pro oblast výroba a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

V počátku své existence spravovala společnost plynovou kotelnu sídliště Zavadilka včetně rozvodů, zajišťovala obsluhu výměníkových stanic Na Obci a Nábřeží 17. listopadu a dále plynovou kotelnu v areálu nemocnice. V průběhu let postupně přebírala do své správy ostatní malé a střední kotelny ve vlastnictví města Jaroměře, přičemž je možné zmínit i některá zařízení jiných vlastníků.

Společnost obhospodařuje majetek v celkové výši více než 70 milionů Kč, z této sumy majetek města Jaroměře představuje částku 53 milionů Kč. Roční obrat společnosti se pohybuje v rozmezí 35 – 40 milionů Kč v přímé souvislosti a závislosti na klimatických podmínkách daného roku a samozřejmě cenách vstupů, tedy nákupních cenách komodit.


 

 

 

 

Ing. Tomáš Steklý, jednatel společnosti